ένθετος

Μεταφράσεις

ένθετος

('enθetos)

ένθετη

('enθeti)

ένθετο

inwrought ('enθeto)
επίθετο
που έχει προστεθεί ανάμεσα ή μέσα σε κτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close