ένορκος

Μεταφράσεις

ένορκος

juror, sworn

ένορκος

juré
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close