ένρινος

(προωθήθηκε από ένρινη)
Μεταφράσεις

ένρινος

('enrinos)

ένρινη

('enrini)

ένρινο

('enrino)
επίθετο
σχετικός με τη μύτη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close