ένταξη

Μεταφράσεις

ένταξη

accession, enrollmentالتكاملintegraciónintegraceIntegrationинтеграция統合integracjaintegraçãoинтеграцияintegratieintegrationintegrationintegrazione통합 ('endaksi)
ουσιαστικό θηλυκό
το να γίνεται κν μέλος συνόλου η ένταξη σε κπ σύστημα η ένταξη κάποιου σε κόμμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close