έντεχνος

Μεταφράσεις

έντεχνος

skilful, skilled, skillful
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close