ένωση

Μεταφράσεις

ένωση

svaz, odboryUnion, Vereinigungunion, amalgamation, guildunionsavezunionezvezaاِتِّـحادunionsindicato, uniónyhdistäminen結合연합vakbondunionuniauniãoсоюзföreningสหภาพbirlikliên hiệp联合 ('enosi)
ουσιαστικό θηλυκό
1. σημείο στο οποίο συναντώνται δύο αντικείμενα η ένωση δύο δρόμων
2. συμφωνία κοινής πορείας δύο ή περισσότερων μελών η Ευρωπαϊκή Ένωση
3. οργάνωση, σύλλογος ένωση εργατών
4. στη χημεία, σύνδεση διαφορετικών ατόμων
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close