έξι

Μεταφράσεις

έξι

('eksi)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
δηλώνει ποσότητα

έξι

sechssixsesseissixseizesseisşaseшістьшестьسِتَّةšestsekskuusišest6sekssześćsexหกaltısáuшестשש
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο αριθμός
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close