έξοχα

Μεταφράσεις

έξοχα

splendid ('eksoxa)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close