έρανος

Μεταφράσεις

έρανος

('eranos)
ουσιαστικό αρσενικό
συγκέντρωση χρημάτων για κπ φιλανθρωπικό σκοπό
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close