έριδα

Μεταφράσεις

έριδα

discorde

έριδα

onenigheid, twist
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close