έρπης

Μεταφράσεις

έρπης

herpes ('erpis)
ουσιαστικό αρσενικό
ιατρική δερματική πάθηση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close