έρχεται

Μεταφράσεις

έρχεται

('erçete)
ρήμα 3ο
είναι στα μέτρα μου Το παντελόνι μού έρχεται.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close