έσοδο

Μεταφράσεις

έσοδο

entrée, revenurevenueإِيْرادpříjemindtægtStaatseinnahmeningresosverotulotprihodreddito収入세입inkomenomsetningdochód pieniężnyreceitaдоходintäkterรายได้vergi geliridoanh thu收入收入 ('esoðo)
ουσιαστικό ουδέτερο
τα χρήματα που εισπράττω
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close