έστω και αν

Μεταφράσεις

έστω και αν

though
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close