έσχατος

Μεταφράσεις

έσχατος

dire, ultimate, terminal

έσχατος

طَرَفِيّ

έσχατος

nevyléčitelný

έσχατος

dødelig

έσχατος

unheilbar

έσχατος

terminal

έσχατος

kuolemaan johtava

έσχατος

final

έσχατος

terminalan

έσχατος

terminale

έσχατος

末期の

έσχατος

(병이) 말기의

έσχατος

terminaal

έσχατος

avsluttende

έσχατος

nieuleczalny

έσχατος

terminal

έσχατος

obotlig

έσχατος

ที่อยู่ในขั้นร้ายแรง

έσχατος

ölümcül

έσχατος

giai đoạn cuối

έσχατος

终端的
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close