έτος φωτός

Μεταφράσεις

έτος φωτός

année-lumière

έτος φωτός

light year

έτος φωτός

ano-luz
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close