έφαγα

Μεταφράσεις

έφαγα

ate

έφαγα

أكلت
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close