έφεδρος

Μεταφράσεις

έφεδρος

reservist, reserve
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close