έφερα

Μεταφράσεις

έφερα

brought
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close