έχουμε

Μεταφράσεις

έχουμε

have
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close