ήθος

Μεταφράσεις

ήθος

ethosEthosethosethosetosEthosEtosethosethos ('iθos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ηθική μία γυναίκα ελαφρών ηθών
2. παραδόσεις
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close