ήμερος

(προωθήθηκε από ήμερη)
Μεταφράσεις

ήμερος

('imeros) αρσενικό

ήμερη

('imeri) θηλυκό

ήμερο

domesticated ('imero) ουδέτερο
επίθετο
εξημερωμένος ήμερο λιοντάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close