ήχος κατειλημμένου

Μεταφράσεις

ήχος κατειλημμένου

obsazovací tón

ήχος κατειλημμένου

optagettone

ήχος κατειλημμένου

Besetztzeichen

ήχος κατειλημμένου

busy signal, engaged tone

ήχος κατειλημμένου

señal de comunicando, tono de ocupado

ήχος κατειλημμένου

varattu-merkkiääni

ήχος κατειλημμένου

tonalité occupée

ήχος κατειλημμένου

ton zauzetosti

ήχος κατειλημμένου

segnale di occupato

ήχος κατειλημμένου

話し中の信号音

ήχος κατειλημμένου

통화중 신호음

ήχος κατειλημμένου

bezettoon

ήχος κατειλημμένου

opptattsignal

ήχος κατειλημμένου

sygnał niedostępności

ήχος κατειλημμένου

sinal de ocupado

ήχος κατειλημμένου

сигнал «занято»

ήχος κατειλημμένου

upptagetton

ήχος κατειλημμένου

เสียงสายไม่ว่างของโทรศัพท์

ήχος κατειλημμένου

meşgul sinyali

ήχος κατειλημμένου

tín hiệu bận

ήχος κατειλημμένου

占线音
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close