ίζημα

Μεταφράσεις

ίζημα

sediment, deposit, ooze

ίζημα

sédiment
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close