ίκτερος

Μεταφράσεις

ίκτερος

gelbsucht

ίκτερος

jaundice, icterus

ίκτερος

iktero

ίκτερος

ictère, jaunisse

ίκτερος

geelzucht

ίκτερος

يَرْقَانٌ

ίκτερος

žloutenka

ίκτερος

gulsot

ίκτερος

ictericia

ίκτερος

keltatauti

ίκτερος

žutica

ίκτερος

itterizia

ίκτερος

黄疸

ίκτερος

황달

ίκτερος

gulsott

ίκτερος

żółtaczka

ίκτερος

icterícia

ίκτερος

желтуха

ίκτερος

gulsot

ίκτερος

โรคดีซ่าน

ίκτερος

sarılık

ίκτερος

bệnh vàng da

ίκτερος

黄疸
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close