ίντεξ

Μεταφράσεις

ίντεξ

('indeks)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
λίστα στοιχείων στο τέλος βιβλίου
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close