ίντερνετ

Μεταφράσεις

ίντερνετ

internetinternet互聯網ИнтернетInternetאינטרנטInternetИнтернет인터넷internetInternetinternetインターネットinternet互联网InternetInternetinternetInternet ('internet)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
διεθνές ηλεκτρονικό δίκτυο
Ίντερνετ 
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close