ίντσα

Μεταφράσεις

ίντσα

inchpouceduim, inchبُوصَةُpalectommeZollpulgadatuumainčpolliceインチ인치tommecalpolegadaдюймtumนิ้วinçinch英寸 ('intsa)
ουσιαστικό θηλυκό
ξεπερασμένη μονάδα μέτρησης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close