ίσα

Μεταφράσεις

ίσα

平等平等likaequalשווהgelijk等しいgleich ('isa)
επίρρημα
1. μιλάω ανοιχτά
2. 1 ακριβώς, μόλις Το κρασί μάς έφτασε ίσα ίσα.
2 αντίθετα Ίσα ίσα, πρέπει να του μιλήσεις.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close