ίσον

Μεταφράσεις

ίσον

('ison)
επίρρημα
δηλώνει αποτέλεσμα αριθμητικής πράξης Δύο και δύο ίσον τέσσερα.

ίσον

belikaשווהgelijk等しい
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
το σύμβολο «=»
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close