αέριος

Μεταφράσεις

αέριος

air, gaseous

αέριος

Luft
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close