αέριο του θερμοκηπίου

Μεταφράσεις

αέριο του θερμοκηπίου

greenhouse gas
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close