αήθης

Μεταφράσεις

αήθης

amoral, unethical

αήθης

amoral, contraire à l'éthique
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close