αίθουσα

Μεταφράσεις

αίθουσα

hall, auditoriumaula, salasallesalasalaзал, салонkamerห้อง ('eθusa)
ουσιαστικό θηλυκό
κλειστός χώρος συγκεντρώσεων αίθουσα χορού αίθουσα κινηματογράφου αίθουσα αναμονής
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close