αίσθημα

Μεταφράσεις

αίσθημα

feeling, sentiment, sensation, sensesentimento, sentoaistimussens, sensation, sentimentsentimentouczucieGefühlчувствоgevoel느낌følelsepocitkänsla ('esθima)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ερέθισμα σε αισθητήριο όργανο οπτικό αίσθημα το αίσθημα της πείνας
2. το συναίσθημα το αίσθημα του φόβου τρέφω τρυφερά αισθήματα για κπ αίσθημα ικανοποίησης
η κοινή αντίληψη, γνώμη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close