αίσια

Μεταφράσεις

αίσια

auspiciously
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close