αίσχος

Μεταφράσεις

αίσχος

('esxos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. ντροπή Έκανε πολλά αίσχη.
επιφώνημα αποδοκιμασίας
2. χαρακτηρισμός για κτ ποιοτικά πολύ κακό Το βιβλίο αυτό είναι αίσχος!

αίσχος

opprobrium, shamehontehäpeäskamבושהvergüenzavergonhaSchandevergogna
επιφώνημα
επιφώνημα αποδοκιμασίας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close