αίτημα

Μεταφράσεις

αίτημα

demand, postulate, requestdemande, requêteطَلَبprosbaforespørgselBittesolicitudpyyntözahtjevrichiesta頼み요청verzoekforespørselprośbapedidoпросьбаbegäranการเรียกร้องricađề nghị请求請求 ('etima)
ουσιαστικό ουδέτερο
επίσημη παράκληση γενικό αίτημα δίκαιο άδικο αίτημα ικανοποιώ απορρίπτω ένα αίτημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close