αβάπτιστος

Μεταφράσεις

αβάπτιστος

unbaptized
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close