αβάρετος

Μεταφράσεις

αβάρετος

uninjured, untiring

αβάρετος

infatigable, inlassable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close