αβάς

Μεταφράσεις

αβάς

abat

αβάς

Abbate, Abbé, Abt, Pastor, Pfarrer, Priester

αβάς

abato

αβάς

abad, abate, sacerdote

αβάς

abbé

αβάς

apát

αβάς

abate, curato, prete

αβάς

opat

αβάς

аббат

αβάς

abbot
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close