αβάφτιστος

Μεταφράσεις

αβάφτιστος

heathen, unbaptized
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close