αβίαστα

Μεταφράσεις

αβίαστα

effortlessly, naturally, unhurriedlylibrement, volontairement (a'viasta)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close