αβαείο

Μεταφράσεις

αβαείο

abadia

αβαείο

abbedi

αβαείο

Abtei

αβαείο

abbey

αβαείο

abadía

αβαείο

abbaye

αβαείο

apátság

αβαείο

abbazia, badia

αβαείο

abdij

αβαείο

opactwo

αβαείο

abadia

αβαείο

аббатство
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close