αβαθής

Μεταφράσεις

αβαθής

untief

αβαθής

shallow

αβαθής

płytki

αβαθής

superficiel
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close