αβαρής

Μεταφράσεις

αβαρής

light, weightless

αβαρής

impondérable
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close