αββάς

Μεταφράσεις

αββάς

abbé

αββάς

abade
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close