αβγοειδής

Μεταφράσεις

αβγοειδής

ovoïde
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close