αβοήθητος

Μεταφράσεις

αβοήθητος

unaided
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close