αβουλία

Μεταφράσεις

αβουλία

aboulia, indecisiveness

αβουλία

абулия
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close